Black-billed Gull

Larus bulleri

Red-billed Gull

Larus novaehollandiae

Southern Black-backed Gull

Larus dominicanus