66772

White-capped Albatross – Thalassarche cauta, Kaikoura